088- 5753000
 • Zozijn
  Langdurige intensieve zorg

Veelgestelde vragen

 • Wat betaalt Zozijn? Wat betaal ik?

  Als u woont in een woning van Zozijn geldt het volgende:

  Zozijn heeft zelf richtlijnen gemaakt die een aanvulling zijn op de landelijke regels van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ).

  U kunt deze richtlijnen hier downloaden:

 • Wat krijg ik vergoed als ik bij Zozijn woon?

  De volgende onderdelen krijgt u vergoed door de AWBZ als u bij Zozijn woont:

  • Aanpassingen in appartement/kamer wanneer dit noodzakelijk is: bv handgrepen bij een toilet
  • Stoffering appartement/kamer. Het appartement/ kamer is voorzien van standaard vloerbedekking en standaard gordijnen. U kunt andere stoffering kiezen. Meerkosten zijn voor uw rekening. De gekozen materialen moeten brandwerend zijn.
  • Inrichting appartement/kamer. Als u uw appartement/kamer niet zelf in kunt richten bv omdat u (nog)geen meubels heeft, dan zorgt Zozijn voor een eenvoudige standaard inrichting: een bed (eventueel aangepast aan uw handicap), matras, beddengoed en handdoeken. Een afsluitbare kast, stoel, tafel/bureau, vloerbedekking, gordijnen en plafondverlichting. Deze inventaris blijft bezit van Zozijn. Gemeenschappelijke ruimtes zijn ingericht op kosten van Zozijn.
  • Schoonmaak van appartement/kamer: Zozijn gaat ervan uit dat u uw woonruimte zoveel mogelijk zelf schoonhoudt. . Waar nodig zal de woonondersteuner u hierbij begeleiden. Bent u vanwege uw beperking niet in staat uw appartement/kamer schoon te maken dan zorgt Zozijn voor de schoonmaak. Schoonmaakspullen betaalt Zozijn. Algemene ruimtes worden door Zozijn schoongemaakt.
  • Verzekeringen: wanneer u komt wonen bent u verplicht een eigen WA verzekering af te sluiten. Zozijn heeft voor haar cliënten een collectief contract bedongen waaraan u deel kunt nemen. Deelname is dus niet verplicht.
  • Inboedelverzekering: Zozijn heeft voor haar cliënten een basis brand-en inboedelverzekering afgesloten waarbij ook de inboedel van uw persoonlijke ruimtes tot €7000, - wordt gedekt. U bent zelf verantwoordelijk om eventuele meer-/ overwaarde bij te verzekeren.
  • Kabel- en internetaansluiting: aansluitkosten en abonnementskosten zijn voor uw rekening als het gaat over voorzieningen in uw eigen appartement / kamer.
  • Televisie- en audioapparatuur: Zozijn zorgt ervoor dat in de gemeenschappelijke ruimten televisie, radio/cd spelers zijn. Voor het eigen appartement of kamer is. De kosten van een televisie, radio of cd-speler zijn voor uzelf.
  • Gas, water licht: Zozijn betaalt de kosten van gas, water en licht.
  • Eten en drinken: Zozijn zorgt voor de gebruikelijke voeding: 3 maaltijden per dag en voldoende drinken: koffie, thee, frisdranken. Fruit en beperkte tussendoortjes. Wilt u naast de gebruikelijke voeding meer eten en drinken bv snacks, alcoholische dranken dan betaalt u die zelf. Maakt u gebruik van koffie/ thee, maaltijd of versnaperingen in horeca gelegenheden dan zijn die voor uw eigen rekening
  • Medische zorg en paramedische zorg: heeft u een  ZZP met behandeling dan wordt de noodzakelijke medische zorg die verleend moet worden vanwege uw verstandelijke beperking door arts VG, de tandarts, of de logopedist van Zozijn betaald door Zozijn. Kosten van vervoer en begeleiding is voor rekening van Zozijn.
   Heeft u een ZZP zonder behandeling dan maakt u gebruik van een reguliere huisarts en/of tandarts. De kosten komen voor rekening van uw zorgverzekeraar.
   Kosten van vervoer en begeleiding is voor rekening van u.
  • Wasverzorging: kosten van het wassen van uw eigen kleding, uw eigen beddengoed, handdoeken is voor eigen rekening. Woont u op een appartement dan heeft u vaak zelf een wasmachine. U verzorgt al dan niet met ondersteuning uw was.
   Bent u niet in staat de was te verzorgen dan zal de woonondersteuner dit van u overnemen. Er wordt dan gebruik gemaakt van de wasmachine in een algemene ruimte van de locatie. Er worden dan waskosten per maand berekend. De manager kan u informeren over de hoogte van dit bedrag.
  • Kleding: u betaalt uw eigen kleding. Ook reparatiekosten zijn voor uw rekening.
  • Vrijetijdsbesteding, vakantie, uitstapjes: bijvoorbeeld contributie, materialen, vervoer, verblijf zijn voor uw rekening.
   Indien u begeleiding nodig heeft bij de vakantie dan komen in het geval van vrijwilligers de reis-en verblijfkosten voor uw rekening. Als een medewerker van Zozijn u begeleidt dan zijn ook de begeleidingskosten voor uw rekening.

   

 • Hoe wordt mijn eigen bijdrage berekend?

  Uw eigen bijdrage kan worden berekend voor twee verschillende vormen van zorg:

  Zorg met  verblijf

  U betaalt een eigen bijdrage als u in een AWBZ instelling verblijft. Zozijn is zo'n instelling. U woont bij Zozijn en krijgt er zorg. De kosten van het wonen in een AWBZ-instelling worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Met de eigen bijdrage betaalt u een deel van de kosten zelf. Dit is wettelijk bepaald.

  U betaalt de eigen bijdrage vanaf de eerste dag dat u bij Zozijn woont en 18 jaar of ouder bent.

  De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van:

  • uw inkomen
  • uw gezinssituatie
  • uw leeftijd
  • uw indicatie van het CIZ

  Het CAK berekent en int uw eigen bijdrage in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

   

  De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen, uw leeftijd, uw gezinssituatie en uw indicatie. Met inkomen wordt uw verzamelinkomen of belastbaar loon bedoeld. Heeft u een partner? Dan hangt uw eigen bijdrage af van uw gezamenlijke inkomen.

  Uw verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Deze gegevens vraagt het CAK op.

  Wanneer het CAK uw eigen bijdrage berekend heeft sturen zij u een beschikking. Hierin staat wat uw eigen bijdrage is. Hierin staan ook uw inkomensgegevens van waaruit de berekening is gedaan.

  Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage.

  De eerste 6 maanden van uw verblijf bij Zozijn betaalt u de lage eigen bijdrage. In 2012 was dit minimaal €148,20 en maximaal €778,60 per maand.

  Of u daarna een lage of een hoge bijdrage moet betalen hangt af van uw situatie

  ( bent u gehuwd of ongehuwd, en zijn  bepaalde situaties van toepassing). Welke situaties dit zijn kunt u lezen op www.hetcak.nl.

  Wilt u alvast weten wat u ongeveer gaat betalen?

  • U kunt het CAK bellen voor een berekening. Via het gratis informatienummer 0800-0087. U moet dan uw (gezamenlijke) inkomensgegevens van 2010 bij de hand hebben.
  • Op www.hetcak.nl staat een eenvoudig rekenprogramma om zelf uw eigen bijdrage te berekenen. U weet dan wat u ongeveer gaat betalen.

  De betaling kan gaan via een factuur die u ontvangt. Het kan ook zijn wanneer u een uitkering heeft dat uw eigen bijdrage ingehouden wordt door de uitkeringsinstantie.

  Hoe het bij u zal gaan kunt u te weten komen door het CAK te bellen of de website te bezoeken.

  Zorg zonder verblijf

  Begeleiding is een vorm van Zorg zonder Verblijf.

  Begeleiding is hulp in het dagelijkse leven, waardoor u met een beperking zo goed mogelijk zelfstandig kunt blijven leven. Bijvoorbeeld dagbesteding bij één van de dagbestedinglocaties van Zozijn of individuele begeleiding thuis door een ambulant ondersteuner van Zozijn. Voor deze hulp moet u een eigen bijdrage betalen. Zo betaalt u een deel van de kosten van de zorg. Dit is wettelijk bepaald.

  De eigen bijdrage voor begeleiding is per uur of per dagdeel. Ontvangt u individuele begeleiding? Dan betaalt u het uurtarief per uur.

  Ontvangt u begeleiding in een groep zoals bij dagbesteding? Dan betaalt u het uurtarief per dagdeel.

  U kunt zorg ontvangen die onder de WMO ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) valt. Te denken valt aan hulp in de huishouding of voorzieningen.

  Als u begeleiding of hulp thuis ontvangt dan moet u daarvoor een eigen bijdrage betalen.

  Het CAK berekent en int de eigen bijdrage in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • Uw inkomen
  • De samenstelling van uw huishouden
  • Uw leeftijd
  • De zorg, hulp, voorzieningen en/of pgb die u heeft ontvangen
  • De gemeente waar u woont ( alleen bij WMO)

   

  Het CAK vraagt bij de Belastingdienst uw inkomensgegevens en de gegevens van uw eventuele partner op ( uw verzamelinkomen)

  Op basis van uw gegevens wordt uw maximale periodebedragvastgesteld. U betaalt per periode van 4 weken nooit meerdan dit bedrag. Minder kan wel.

  U ontvangt thuis een beschikking van het CAK. Hierin staat uw maximale periodebijdrage en op basis van welke gegevens uw bijdrage is berekend.

  Om uw eigen bijdrage te berekenen wordt het aantal uren zorg in een periode vermenigvuldigd met het uurtarief. Dit uurtarief voor Zorg zonder Verblijf in 2012 was €13,40.

  Heeft u een indicatie voor begeleiding in groepsverband dan wordt één dagdeel gezien als één uur. Het uurtarief voor WMO wordt door uw gemeente bepaald. Zijn de kosten van de uren per periode lager dan uw maximale periodebijdrage, dan betaalt u alleen als eigen bijdrage de kosten voor de zorg of hulp die u heeft ontvangen.

  Zijn de kosten van de zorg of hulp hogerdan uw maximale periodebijdrage dan betaalt u de maximale periodebijdrage

  Wilt u vast weten hoeveel u ongeveer moet betalen?

  Kijkt u dan op de website www.hetcak.nl of bel het gratis informatienummer 0800-1925. Zorg dat u dan uw (gezamenlijke) inkomensgegevens bij de hand heeft

   

 • Indicaties, hoe werkt het?

  Om in aanmerking te komen voor zorg bij Zozijn is een indicatie vereist. Een indicatie is het bewijs dat u recht heeft op AWBZ vergoeding. Een indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meer informatie hierover vindt u op www.ciz.nl.

  Indicatie

  U kunt deze indicatie zelf aan vragen of samen met een medewerker van MEE. Als het nodig is kan ook een medewerker van Zozijn hierbij helpen.

  Na aanvraag ontvangt u binnen 6 weken van het CIZ een brief. Daarin staat of u een indicatie krijgt. Het is belangrijk om deze brief goed te bewaren. De brief is het bewijs dat u recht heeft op zorg via de AWBZ. De medewerker van het zorgloket vraagt u om een kopie van deze brief.

  De indicatie beschrijft voor welke zorg u in aanmerking komt. Er zijn indicaties in:

  • ZIN (Zorg In Natura)
  • PGB (PersoonsGebonden Budget)

  Voor beide kunt u bij Zozijn terecht. Onze medewerkers maken hierover met u afspraken.

  Herindicatie

  Uw indicatie is voor een bepaalde periode.geldig. Ruim voor het einde van deze periode moet u een nieuwe aanvraag indienen bij het CIZ. Dit noemen we een herindicatie.

  Als u al zorg krijgt bij Zozijn, zorgen onze medewerkers er samen met u voor dat uw herindicatie op tijd wordt aangevraagd.

  Nog geen indicatie?

  Ook als u nog geen indicatie hebt kunt u uw zelf aanmelden bij het zorgloket. Onze medewerkers kunnen u vertellen over de mogelijkheden bij Zozijn en kijken samen met u welke indicatie nodig is.

 • Welke zorg en ondersteuning bij een AWBZ-instelling?

  Download hier de publieksbrochure 'Uw zorg in een AWBZ instelling'. Deze brochure is bedoeld voor tijdelijke en vaste bewoners van een AWBZ-instelling. De brochure is een korte uitleg over welke zorg en ondersteuning tot de AWBZ-aanspraak hoort als u in een AWBZ-instelling verblijft.

  Voor een uitgebreide uitleg kunt u het AWBZ-kompas raadplegen: www.cvz.nl/pakket/awbz-kompas.

 • Wat zijn de algemene voorwaarden van Zozijn?

  Klik hier om de algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening van Zozijn downloaden.

 • Wat is de wachttijd (wachtlijst) bij Zozijn?

  De wachttijd per locatie is afhankelijk van diverse factoren en is daarom niet in zijn algemeenheid aan te geven. Voor overbrugging van de wachttijd proberen wij u een andere passende oplossing te bieden. Uw zorgbemiddelaar kan voor uw situatie aangeven wat de verwachtte wachttijd zal zijn en informeert u over de stand van zaken.

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp