088- 5753000

Opleidingen

VideohometrainingLievelde.VHT.0066-klein

Zozijn draagt bij aan de ontwikkeling van mensen met een beperking. De ontwikkeling van medewerkers vinden we net zo belangrijk. Daarom geven we diverse interne opleidingen.

Bedrijfsopleiding

De Bedrijfsopleiding van Zozijn is een branche erkende basisopleiding voor alle medewerkers primaire zorg. Het programma wordt in 8 maanden doorlopen en bestaat uit theorielessen, gecombineerd met opdrachten die in de praktijk worden uitgevoerd.

De Bedrijfsopleiding helpt medewerkers aan actuele vaardigheden en kennis en ondersteunt ze om zich verder te professionaliseren. Inmiddels hebben meer dan 900 medewerkers de Bedrijfsopleiding succesvol afgerond en een branche erkend certificaat ontvangen.

Voor medewerkers van Zozijn Op Pad / NAH geven we de basiscursus: "Professioneel omgaan met mensen meteen niet aangeboren hersenletsel".

Diverse opleidingen

In aansluiting op de Bedrijfsopleiding vinden verschillende interne scholingen plaats, waaronder:

  • Agressiepreventie en hantering (twee- of driedaagse basiscursus afhankelijk van de doelgroep)
  • Basiscoaching voor coördinerend (pedagogisch) ondersteuners
  • Training Competent Methodisch Opleiden in de beroepspraktijk voor werkbegeleiders van leerlingen en stagiairs
  • BOPZ scholing
  • Medicatiescholing
  • Scholing aandachtsfunctionarissen BIG

Unit Opleiden

Voor meer informatie over de opleidingen van Zozijn:

Opleidingen@zozijn.nl

088 - 575 3000

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp