088- 5753000

Leren & Ontwikkelen

Iedereen die dat wil, kan zich een leven lang ontwikkelen en blijven leren. Ook bij Zozijn. Of je nu kind bent, volwassen of oudere. Met een lichte of een ernstige beperking: ontwikkelen en leren willen we faciliteren en stimuleren.

Ziet u hier geen passend dienstaanbod, kijkt u dan eens bij de ZozijnSchool.

item.Title

Dagbehandeling Kind & Jeugdhulp

Om de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te stimuleren, is soms extra ondersteuning nodig. Uw kind kan een dagdeel of een aantal dagdelen terecht voor dagbehandeling bij een orthopedagogisch centrum van Zozijn.

Lees meer
item.Title

Begeleiding op school

We kunnen uw kind ook op school begeleiden: zorg in onderwijs. Wanneer uw kind wat extra ondersteuning en zorg op school kan gebruiken. Deze begeleiding bieden we ook bij peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.

Lees meer
item.Title

Leren wonen in een trainingshuis

In een trainingshuis leert u dat wat nodig is om zelfstandig te kunnen wonen. U leert bijvoorbeeld koken, wassen en schoonmaken. Kortom alles wat nodig is om zelfstandig te kunnen wonen.

Lees meer
item.Title

Leren bij de Zozijn School

De Zozijn School geeft cursussen aan mensen met NAH die zelfredzamer willen worden. Thuis, op het werk of bij vrijwilligerswerk. Ook leren we mensen in hun omgeving: familie, werkgevers, collega's, vrijwilligers wat nodig is om iemand zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Lees meer
Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp