088- 5753000

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over vrijwilligerswerk

 

 • Hoeveel tijd kost vrijwilligerswerk?
  Net zoveel tijd als jij wilt! We bekijken per keer wat passend en haalbaar is per vrijwilliger en cliënt. Dat kan zijn een uurtje per week, een dagdeel in de week, eens per maand of misschien maar een paar keer per jaar. We stemmen het af op jouw mogelijkheden en wensen.
   
 • Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk bij 'wonen' of bij 'werken'?
  Bij wonen vindt het vrijwilligerswerk meestal 's avonds of in het weekend plaats. 
  Bij werken/dagbesteding doe je vrijwilligerswerk overdag door de week.
   
 • Doe je vrijwilligerswerk voor/met één cliënt of met meerdere cliënten?
  Dat is afhankelijk van wat jij wilt! Zowel bij 'wonen' als bij 'dagbesteding' kun je aan de slag gaan als groepsvrijwilliger en/of als vrijwilliger voor een individuele client.
  Het is ook mogelijk om vrijwliggerswerk te doen voor ipv met clienten.
   
 • Is ervaring of een opleiding nodig?
  Nee dat is niet nodig. Belangrijk is dat je open staat voor en interesse hebt in een ander, dat je geduld hebt en inlevevingsvermogen. Dat je sfeer en betrokkenheid kunt geven. Daarnaast dat je de regie bij de client kunt laten en waar nodig ondersteuning biedt.
  Je wordt altijd begeleid en geïnformeerd waar nodig door een medewerker van die locatie.
   
 • Ik heb een uitkering, kan ik dan vrijwilligerswerk doen?
  Ja zeker kan dat. Maar het is wel belangrijk dat dit altijd toestemming hebt van je uitkeringsinstantie (sociale dienst of UWV). Vraag aan je contactpersoon daar wat jouw mogelijkheden zijn.
  Wij voldoen aan de eisen van een ANBI instelling. Dit is een vereiste aan de werkplek voor jou om vrijwilligerswerk te mogen doen als je een uitkering hebt. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.
   
 • Word ik gekort op mijn uitkering bij vegoeding van onkosten?
  Nee, je wordt niet gekort. De reis- en onkosten die Zozijn vergoed zijn reeel gemaakte kosten.
   
 • Hoe groot is de kans op doorstroom naar betaald werk?
  Helaas is die kans momenteel gering. We zitten in tijden van inkrimping van ons personeelsbestand. Actuele vacatures staan op onze website.  Belangrijk is om te weten dat we altijd vragen om een voor die functie relevant diploma.
   
 • Kan ik het vrijwilligerswerk op mijn CV zetten?
  Jazeker kan dat. Je toekomstige werkgever zal je inzet voor vrijwilligerswerk zeker waarderen.
   
 • Ik ben op zoek naar betaald werk in de zorg, kan ik ook vrijwilligerswerk doen?
  Ja zeker kan dat! Je kunt bij ons je inzetten in de zorg, een meerwaarde zijn voor cliënten en gelijk ervaring op doen. Ondanks dat wij een duidelijk verschil in taken hanteren tussen vrijwilligerswerk en het werk door professionals. Het staat zeker goed op je CV.
   
 • Is er een leeftijd gebonden aan het vrijwilligerswerk?
  Nee die is er niet. We heten iedereen welkom. We bekijken per aanmelding en vacture of dit passend is bij elkaar. Voor jongeren onder de 18 en schoolgaanden gelden dezelfde regels als voor betaald werk. Dat betekent dat jij en wij ons aan de arbeidstijdenwet moeten houden hoeveel uur je je mag inzetten per week en op welke momenten van de week. Voor meer informatie zie; https://vrijwilligerswerk.nl/wetten-regels/leeftijd
   
 • Kan ik vrij nemen of met vakantie gaan?
  Ja natuurlijk kan dit. We gaan er wel vanuit dat je je afwezigheid even doorgeeft aan de contactpersoon van de locatie waar je je vrijwilligerswerk doet. Ga je regelmatig weg, overleg dan tijdens het kennismakingsgesprek of dit past bij de vacature waar je interesse voor hebt.
    
 • Hoe gaat de aanvraag van de VOG?
  De VOG aanvraag wordt door Zozijn in gang gezet, maar moet door jou persoonlijk worden geactiveerd.
  Wij geven de voorkeur er aan om de VOG digitaal aan te vragen. Dit gaat sneller en is voor jou makkelijker omdat het kan wanneer het jou uitkomt. Wanneer we de aanvraag doen, laten we jou weten welke informatie we nodig hebben. 
  Kan of wil je niet digitaal een VOG aanvragen, laat het dan even weten aan onze vrijwilligerscoördinator.

 

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp