088- 5753000

Praktisch

Is er een match gevonden en ga je bij ons aan de slag?
Dan regelen we de volgende zaken:

Vrijwilligersovereenkomst
De onderlinge afspraken tussen jou - de cliënt (of diens wettelijke vertegenwoordiger) en Zozijn worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Zo weten we precies waar we aan toe zijn en wat we van elkaar mogen verwachten.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Wij vragen van elke medewerker, dus ook vrijwilligers, om een VOG. Onze clienten vallen onder de groep "kwestbare personen" en daarom vinden we het belangrijk om met de juiste personen te werken.
Wanneer je aan de slag gaat, hoor je van ons hoe de aanvraag precies in zijn werk gaat. De onkosten voor de VOG worden uiteraard door ons vergoed. 
Je kunt met je vrijwilligerswerk  beginnen als de VOG akkoord is.

Reis- en onkostenvergoeding.
We vergoeden je reiskosten woon-werkverkeer tegen € 0.19 per km. Dit is van je thuis adres naar de het adres van de client/locatie.
Overige onkosten worden vergoed zoals afgesproken en vastgelegd in de vrijwilligersovereenkomst. Denk hierbij aan km vergoeding tijdens inzet, onkosten van een uitje of een consumptie.
Zie kopje "documenten" voor het downloaden van het formulier en uitleg hoe in te leveren.
Er zijn dus 2 verschillende vormen van reiskosten en dus ook 2 formulieren hiervoor.

Verzekering
Als de overeenkomst is ondertekend ben je vanaf dan tijdens je inzet als vrijwilliger verzekerd voor WA- en Ongevallen.

We zijn erg blij met de hulp van onze vrijwilligers en daarom doen we ook graag iets terug.
Wat bieden wij onze vrijwilligers?

 • Een mooie tijd en ervaring in het contact met mensen met een beperking
 • De mogelijkheid om je in te zetten daar waar je goed in bent
 • De mogelijkheid een maatje voor iemand te zijn
 • Begeleiding bij het tot stand komen van een goede match
 • Begeleiding door een vast contactpersoon die medewerker is op de locatie waar je vrijwilligerswerk doet
 • Een vrijwilligersovereenkomst
 • Reis- en onkostenvergoeding
 • WA- en Ongevallen verzekering tijdens inzet
 • Gratis lidmaatschap van onze Personeelsvereninging
 • Je ontvangt ons ZO! Magazine
 • Jaarlijks als dank voor je inzet een attentie en een kerstpakket

 

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp