088- 5753000

Stichting Hulpfonds Gehandicapten

De Stichting Hulpfonds Ge­handicapten geeft, sinds 2005, financiële ondersteuning bij innovatieve projecten voor mensen mensen met een beperking. Het doel van deze Stichting is:"Het financieel ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op het welzijn van gehandicapten, in het bijzonder in de regio Oost Nederland".

Ook een aanvraag indienen?

Misschien heeft u een idee of plan, maar kunt u dat niet uitvoeren door gebrek aan budget. De Stichting Hulpfonds Gehandicapten nodigt ieder van harte uit om een aanvraag in te dienen. Het gaat er om dat zoveel mogelijk cliënten profijt hebben van hetgeen wordt aangeschaft, onderzocht of georganiseerd. Daarbij gaat het om:

  • projecten die betrekking hebben op meerdere cliënten en verwanten
  • een bijdrage in, bij voorkeur, grotere projecten en daarin vooral de aanloopkosten
  • projecten met een vernieuwend karakter voor cliënten en/of verwanten.

De Stichting schenkt in principe een deelbijdrage aan de kosten. Daarmee wil ze stimuleren dat ook andere bronnen van financiering worden aangeboord, zoals eigen middelen of andere donaties. Het toegekende bedrag wordt overgemaakt na ontvangst van de factuur.

De aanvragen moeten passen binnen de doel­stelling van de Stichting Hulpfonds Gehandicapten. U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen met een goede onderbouwing, een begroting en een handtekening voor akkoord van de eindverantwoordelijke.

Bestuur Stichting Hulpfonds Gehandicapten

Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en bestaat uit:

De heer A. Dijkxhoorn, voorzitter
Mevrouw A.M. Bakker-van den Wijngaard
De heer R. Hekman
Mevrouw R. Reijmer
De heer T. Liebrand, penningmeester
De heer F. Van 't Sant

Mevrouw D. Onnink woont de vergadering bij als inhoudelijk adviseur van Zozijn.

Download hier de Jaarrekening 2017 van de Stichting Hulpfonds Gehandicapten.

Het fiscaal nummer van de stichting is: 8050.31.121.

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp