088- 5753000

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zozijn verzamelt: via aanmeldingen (indicaties, beschikkingen), sollicitaties, telefonische informatieaanvragen, de website of anders.

Zozijn verwerkt veel persoonsgegevens, van cliënten en van medewerkers. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. We besteden veel aandacht aan de techniek (ICT, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen). 

We maken protocollen, handleidingen en trainingen die we geregeld onder de aandacht brengen. Privacy is voor een groot deel mensenwerk. Onze medewerkers weten dat en handelen professioneel. 

 

Welke gegevens verwerken wij wel en niet op de website van Zozijn

1. Webwinkel UniekKado

Op onze website verwerken we alleen persoonsgegevens bij de webwinkel van UniekKado. Dit is om de geplaatste orders op de juiste wijze te kunnen verwerken.

Als een  bestelling betaald en geleverd is, verwijderen wij uw gegevens op een vast moment, maar in elk geval maandelijks.  

 2. Contactformulier

U kunt via een contactformulier op pagina's uw persoonsgegevens en vraag achterlaten, maar die worden niet opgeslagen op de website. Uw contactgegevens en vraag komen rechtstreeks in de mailbox van een medewerker bij Zozijn.

3. Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u de website bezoekt.

Wij gebruiken op de website:
a. Technische cookies voor de juiste werking van de website. 
b. We hebben ook functionele cookies. Die onthouden uw voorkeuren. Bijvoorbeeld taalvoorkeuren. Dit gebeurt door het bewaren van een uniek en willekeurig nummer in de cookie. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeur te herhalen. Uw bezoek aan de website is daardoor makkeloijker.
c. We gebruiken analytische cookies. Door deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. Uw privacy blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze anonieme data kunnen we de Zozijn website beter maken.

Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren, hoeven we geen toestemming aan u te vragen.

Wilt u geen cookies? Dan kunt u permanente cookies verwijderen via de instellingen in uw
browser. Daarmee kunt u ook aangeven dat u nooit cookies wilt ontvangen. 
Dat verschilt per browser. Daarom geven we u een link naar meer informatie:
https://www.cookiesuitschakelen.nl/|(de meest voorkomende browsers)
https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen(ook speciale browsers)

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen(de meest uitgebreide, maar u moet wel eerst cookies accepteren !)

 

Welke gegevens verwerken wij nog meer?

Bij Zozijn werken we voor cliënten en hun verwanten. Vanzelfsprekend verwerken wij daarom ook hun persoonsgegevens. Dat moeten we ook van de wet. Die persoonsgegevens staan in een elektronisch cliëntendossier en in een declaratiesysteem. De toegang tot de gegevens (autorisatie) is uitsluitend voor de medewerkers die een behandelrelatie hebben met een cliënt of die door hun werk de behandelrelatie mogelijk maken. Bijvoorbeeld: een aantal ondersteuners, een coördinerend ondersteuner, een gedragswetenschapper en de zorgadministratie.

We verwerken ook persoonsgegevens van medewerkers. Dat is nodig voor bijvoorbeeld het uitbetalen van het salaris, voor een functieomschrijving, enz. Ook bij medewerkers is wettelijk vastgelegd dat wij gegevens moeten verwerken.

Ook hier geldt dat medewerkers het dossier van een collega alleen mogen inzien als dat nodig is. Denk aan de direct leidinggevende, de betreffende P&O adviseur en de administratief medewerker die het dossier beheert.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig is voor het bieden van zorg of het zijn van werkgever. Of zolang als wettelijk verplicht is. Dit betekent voor:

  • Algemene cliëntgegevens: deze bewaren we tot iemand uit zorg gaat. 
  • Medische gegevens: deze bewaren we volgens de wettelijke termijn van 15 jaar vanaf het moment dat het dossier is gesloten.
  • Medewerkergegevens: de loonadministratie bewaren we 7 jaar voor de belastingdienst vanaf het moment dat iemand uit dienst gaat.

Zozijn beschikt over een Bewaarbeleid. Dat kunt u opvragen bij de Functionaris Gegevensbescherming.

 

Inzien van uw persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens inzien. Daarbij kunt u aangeven of iets gewijzigd of aangevuld moeten worden. Of dat iets gewist moet worden. Neem hiervoor contact op met de coördinerend ondersteuner  wanneer u een cliënt bent of was bij Zozijn of met de PO&O adviseur als u een medewerker bent of was bij Zozijn. 

Wanneer u een verzoek doet om u persoonsgegevens bij Zozijn in te zien kunnen wettelijke of organisatorische eisen betekenen dat we niet helemaal aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat we de persoonsgegevens van een ander moeten beschermen.
We leggen het uit als dat het geval is.

Wilt u meer weten over uw rechten? Dan kunt u hier Rechten van Betrokkenen bij het Beleid Gegevensbescherming Zozijn  downloaden.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Als wij persoonsgegevens delen met andere partijen, hebben we daar regels voor.

  1. Allereerst werken we zoveel mogelijk met het landelijk werkend en beveiligd berichtenverkeer van Vecozo (zorgkantoren en gemeenten).
  2. Daarnaast werken we met Zorgmail, een landelijk gebruikt en beveiligd mailsysteem. 
  3. Of met beveiligde systemen die gemeenten gebruiken.
  4. Is dat allemaal om een bepaalde reden niet mogelijk, dan sturen we vertrouwelijke gegevens in een beveiligde bijlage (ZIP) en sturen naderhand een wachtwoord.
  5. Daarnaast sturen we vertrouwelijke gegevens via de mail alleen naar mailboxen die ons bekend zijn. Niet naar een adres dat we zelf moeten intypen (met kans op typefouten).
    We vragen een 'nieuw' adres om ons eerst zelf een email te sturen, zodat we daarmee kunnen antwoorden.

We vragen ons vooraf af OF de andere partij wel om de persoonsgegevens mag vragen. En zo ja, of dat in dit geval wel nodig is.

Voor de uitvoering van dienstverlening schakelen wij indien nodig andere partijen in zoals  ICT-leveranciers, drukkerijen, enz. Wij treffen hierbij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens alleen verwerkt worden voor zover dat in dit kader nodig is. De andere partijen verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij sluiten hiervoor een verwerkersovereenkomst af met de andere partij. 

Er zijn ook partijen die geen verwerker zijn maar van ons persoonsgegevens krijgen om zelf verder mee te werken. Dat zijn dan net als Zozijn ook verwerkingsverantwoordelijken. Daarmee maken we ook afspraken. Denk aan onderaannemers zoals zorgboerderijen, enz.

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) bij Zozijn

Als u vragen heeft over gegevensbescherming door Zozijn, dan kunt u contact opnemen met Geerke Simons, Functionaris-gegevensbescherming@zozijn.nl of via 088 575 3000.

De FG is in deze rol onafhankelijk.

 

Klachten

Heeft u een klacht over hoe Zozijn omgaat met uw persoonsgegevens? U kunt uw klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersonen of de klachtenfunctionaris. Die vindt u hier.

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? En over wat er de afgelopen jaren veranderd is en gaat veranderen? Neem dan een kijkje bij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp