088- 5753000

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Zozijn verzamelt; via aanmeldingen, telefonische informatieaanvragen, de website of anders. Zozijn verwerkt veel persoonsgegevens, van cliënten en van medewerkers. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. We besteden veel aandacht aan de techniek (ICT, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen). We maken protocollen, handleidingen en trainingen die we goed en geregeld onder de aandacht brengen. Privacy is voor een groot deel mensenwerk. Onze medewerkers weten dat en handelen professioneel.

 

Welke gegevens verwerken wij op de website?

Op deze website verwerken we alleen persoonsgegevens bij de webwinkel van Uniekkado. Dit is om de geplaatste orders op de juiste wijze te kunnen verwerken. Als de bestelling betaald en geleverd is, blijven de gegevens bewaard voor mogelijk toekomstige referentie naar uw order(s). Deze gegevens worden onder geen enkel beding aan 'derden' verstrekt.

U kunt via een contactformulier wel op andere pagina's uw persoonsgegevens en vraag achterlaten, maar die worden niet opgeslagen op de website. Ze worden rechtstreeks naar een mailadres van de betreffende medewerker gestuurd.

 

Cookies

Wij gebruiken op de website uitsluitend technische cookies voor de juiste werking van de website, niet om uw activiteiten verder te volgen.

 

Welke gegevens verwerken wij nog meer?

Natuurlijk verwerken wij persoonsgegevens van cliënten en hun verwanten. Hun gegevens staan in een elektronisch cliëntendossier. De toegang tot de gegevens (autorisatie) is alleen voor de medewerkers die een behandelrelatie hebben met een cliënt of die door hun werk de behandelrelatie mogelijk maken. Bijvoorbeeld: een aantal ondersteuners, een coördinerend ondersteuner, een gedragswetenschapper en de zorgadministratie.

Wij hebben een Reglement Cliëntgegevens. Dit reglement downloadt u hier.

We verwerken ook persoonsgegevens van medewerkers. Dat is nodig voor bijvoorbeeld het uitbetalen van het salaris, voor een functieomschrijving, enz. Ook hier geldt dat alleen medewerkers het dossier alleen mogen inzien als dat nodig is. Denk aan de direct leidinggevende, de betreffende P&O adviseur en de administratief medewerker die het dossier beheert.

Als wij persoonsgegevens delen met andere partijen is dat een strikte regels gebonden. Allereerst werken we zoveel mogelijk met het beveiligde berichtenverkeer van Vecozo. Als dat niet mogelijk is werken we met Zorgmail, een landelijk en beveiligd mailsysteem. Daarnaast sturen we vertrouwelijke gegevens via de mail alleen naar mailboxen die ons bekend zijn. Dus als iemand telefonisch om cliëntgegevens vraagt - en die mag die ook hebben - dan vragen we altijd "stuur maar een mailtje". Zo weten we zeker dat de mail aankomt bij die persoon en kunnen wij geen typefout maken in het mailadres. Omdat altijd kan voorkomen dat je per ongeluk een mailtje naar de verkeerde persoon stuurt (ook in Zorgmail), sturen we een bijlage altijd beveiligd met een wachtwoord. In de praktijk merk je bij het 2e mailtje dat je een fout hebt gemaakt en kun je de 1e ontvanger laten weten dat hij het niet te openen bestand kan deleten. Voor de uitvoering van dienstverlening schakelen wij indien nodig andere partijen in. Denk aan ICT-leveranciers, een drukker, enz. Wij treffen hierbij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens alleen verwekt worden voor zover dat in dit kader nodig is. De andere partijen verwerken uw gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Zozijn heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Als u vragen heeft over gegevensbescherming door Zozijn, dan kunt u contact opnemen met Geerke Simons, Functionaris-gegevensbescherming@zozijn.nl of via 088 575 3000.

 

Wilt u de meer gedetailleerde Privacyverklaring m.b.t. gegevensbescherming lezen? Die vindt u hier.

 

Wilt u meer weten over wet- en regelgeving? En over wat er de afgelopen jaren veranderd is en gaat veranderen? Neem dan een kijkje bij https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp