088- 5753000

Gemeenten

In Gelderland en Overijssel

Zozijn verleent diensten voor mensen met een (verstandelijke) beperking en niet-aangeboren hersenletsel in veel gemeenten in Gelderland en Overijssel.

Voor onze dienstverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) doen we dat ook in Noord-Limburg en Noordoost-Brabant.

Maatwerkvoorzieningen, trainingen en preventie

We bieden in het gemeentelijk domein ondersteuning via maatwerkvoorzieningen in de Wmo en Jeugdhulp. Daarnaast zijn we met onze Zozijn School actief in scholing en training van cliënten en andere burgers. In verschillende samenwerkingsverbanden spelen wij ook een rol bij preventie en bij het aanbieden van algemene voorzieningen.

Participatie

Met de zorg en ondersteuning die we bieden, willen we bereiken dat mensen met een beperking:

  • zich ontwikkelen en tot bloei komen;
  • deelnemen aan de samenleving;
  • zelf de regie hebben over hun leven.

Onze locaties zoals woningen, dagbestedingscentra, kindercentra, winkels en zorgboerderijen zijn van oudsher lokaal geworteld in de wijk of in het dorp.

Kennis en ervaring delen

We werken samen met cliënten, gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, jeugdzorginstellingen, sociale werkvoorzieningen, onderwijs, vrijwilligers en niet te vergeten: met mantelzorgers.

Graag delen wij onze kennis en ervaring ook met u. Wilt u weten wat Zozijn kan betekenen in uw gemeente, neem dan contact ons op. Wij maken graag een afspraak met u!

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp