088- 5753000

Cliënten en verwanten medezeggenschap

Medezeggenschap is belangrijk voor Zozijn. Zozijn staat garant voor goede faciliteiten voor medezeggenschap van cliënten en verwanten. Alleen dan kunnen zij op een goede manier meepraten en meebeslissen over de koers van de organisatie.

Cliënten en verwanten praten mee over:

 • geld
 • eten
 • veiligheid
 • gezondheid en hygiëne
 • vrije tijd
 • verandering in de ondersteuning
 • de klachtenregeling
 • verhuizing of verbouwing
 • fusie of samenwerking met andere instellingen

Als cliënt of verwant kunt u over deze onderwerpen mee praten en meebeslissen in:

 • een cliëntenraad
 • een verwantenraad
 • een regio- of sectorraad verwanten
 • de centrale cliëntenraad
 • de centrale verwantenraad

De cliëntenraad en de verwantenraad overleggen met de manager.

De regio- of sectorraad verwanten overlegt met de directeur van de regio of sector.

De centrale cliëntenraad en de centrale verwantenraad overleggen met de bestuurder van Zozijn.

Eigen website medezeggenschap

Lees meer over de verwantenmedezeggenschap bij Zozijn op de website: medezeggenschap.zozijn.nl

Bureau medezeggenschap cliënten en verwanten

088-575 3295

06-15028092

medezeggenschap@zozijn.nl

Zozijn
Postbus 10
7390 AA Twello
T 088- 5753000
Hoofdkantoor: Molenallee 50, 7384 AN Wilp